VietNam English

Khách trực tuyến

Hiện có: 13 khách online
Sản phẩm » Bột Thực Phẩm

Bột Chiên Tôm

CRISPY FRIED POWDER MIX

Mã hàng : 260014

Code : 260014 

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

Packing specification : 400gr x 30 bags

 

Quy cách thùng : 44 x 29 x 23 cm

Size of carton : 44 x 29 x 23 cm

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

 

Bột Chiên Giòn

CRISPY FRIED POWDER MIX

Mã hàng : 260021

 Code : 260021

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

Packing specification : 400gr x 30 bags

 

Quy cách thùng : 44 x 29 x 23 cm

Size of carton : 44 x 29 x 23 cm

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

 

 

 

 

Bột Chiên Xù Giòn

TEMPURA FLOUR MIX

Mã hàng : 260458

Code : 260458

 

Quy cách đóng gói : 300gr x 30 gói

Packing specification : 300gr x 30 bags

 

Quy cách thùng : 42 x 32 x 27 cm

Size of carton : 42 x 32 x 27 cm

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

Bột Chiên Xù

TEMPURA FLOUR MIX

Mã hàng : 260496

Code : 260496

 

Quy cách đóng gói : 200gr x 30 gói

Packing specification : 200gr x 30 bags 

 

Quy cách thùng : 42 x 32 x 22 cm

Size of carton : 42 x 32 x 22 cm 

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

 

Bột Bánh Cóng

FRIED POWDER MIX

Mã hàng : 260038

Code : 260038

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

Packing specification : 400gr x 30 bags 

 

Quy cách thùng : 44 x 29 x 23 cm

Size of carton : 44 x 29 x 23 cm 

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

 

 

 

Bột Bánh Tôm

FRIED POWDER MIX

Mã hàng : 260045

Code : 260045

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

Packing specification : 400gr x 30 bags  

 

Quy cách thùng : 44 x 29 x 23 cm

Size of carton : 44 x 29 x 23 cm 

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

Bột Bánh Xèo

MIXED FLOUR FOR FANCAKE

Mã hàng : 260052

Code : 260052

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

Packing specification : 400gr x 30 bags 

 

Quy cách thùng : 44 x 29 x 23 cm

 Size of carton : 44 x 29 x 23 cm 

 

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

 

 

 

 

 

 

 

Bột Bánh Khọt

MIXED FLOUR FOR PAN CAKE

Mã hàng : 260069

Code : 260069

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

Packing specification : 400gr x 30 bags

 

 

Quy cách thùng : 44 x 29 x 23 cm

Size of carton : 44 x 29 x 23 cm 

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

 

 

 

Bột Bánh Bèo

MIXED FLOUR FOR PAN CAKE

Mã hàng : 260076

Code : 260076

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

Packing specification : 400gr x 30 bags

 

 

Quy cách thùng : 44 x 29 x 23 cm

Size of carton : 44 x 29 x 23 cm 

 

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

 

Bột Bánh Cuốn

MIXED FLOUR FOR STEMING CAKE

Mã hàng : 260083

Code : 260083

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

Packing specification : 400gr x 30 bags

 

Quy cách thùng : 44 x 29 x 23 cm

Size of carton : 44 x 29 x 23 cm 

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Produced at : LAM KIEU

 

 

Trang : 1 2 3 [>] [>>]