VietNam English

Khách trực tuyến

Hiện có: 8 khách online
Sản phẩm » Mì Sợi - Nui Ống - Bánh Tráng

Mì Chay Dẹp Lá Bồ Đề Sợi Nhỏ

Mã hàng : 260441

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 10 gói ( Quy Cách Việt Nam )

                            400gr x 30 gói ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Quy cách thùng : 36 x 35 x 21 ( Quy Cách Việt Nam )

                        42 x 36 x 37 ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Mì Đặc Biệt ( Mì Trứng Tròn Sợi Nhỏ )

Mã hàng : 260595

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 10 gói ( Quy Cách Việt Nam )

                           400gr x 30 gói ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Quy cách thùng : 37 x 30 x 18 ( Quy Cách Việt Nam )

                       42 x 36 x 37 ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Mì Đặc Biệt ( Mì Trứng Tròn Sợi Lớn )

Mã hàng : 260601

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 10 gói ( Quy Cách Việt Nam )

                            400gr x 30 gói ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Quy cách thùng : 37 x 30 x 18 ( Quy Cách Việt Nam )

                        42 x 36 x 37 ( Quy Cách Xuất Khẩu )

  

Sản xuất : LÂM KIỀU

Mì Ăn Lẩu Sợi Nhỏ

Mã hàng : 260526

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 10 gói ( Quy Cách Việt Nam )

                            400gr x 30 gói ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Quy cách thùng : 37 x 30 x 18 ( Quy Cách Việt Nam )

                        42 x 36 x 37 ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Mì Ăn Lẩu Sợi Lớn

Mã hàng : 260533

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 10 gói ( Quy Cách Việt Nam )

                            400gr x 30 gói ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Quy cách thùng : 37 x 30 x 18 ( Quy Cách Việt Nam )

                        42 x 36 x 37 ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Mì Chay Tròn Lá Bồ Đề Sợi Nhỏ

Mã hàng : 260397

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 10 gói ( Quy Cách Việt Nam )

                            400gr x 30 gói ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Quy cách thùng : 36 x 35 x 21 ( Quy Cách Việt Nam )

                        42 x 36 x 37 ( Quy Cách Xuất Khẩu )

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Nui Gạo Trắng Ống

Mã hàng : 260502

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 20 gói

 

Quy cách thùng : 41 x 34 x 22

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Nui Gạo Trắng Xoắn

Mã hàng : 260519

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 20 gói

 

Quy cách thùng : 41 x 34 x 23

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Nui Gạo Trắng Xéo

Mã hàng : 260625

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 20 gói

 

Quy cách thùng : 41 x 34 x 22

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Nui Vàng Ống

Mã hàng : 260632

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 20 gói

 

Quy cách thùng : 41 x 34 x 22

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Trang : 1 2 [>] [>>]