VietNam English

Khách trực tuyến

Hiện có: 12 khách online
Sản phẩm » Thực Phẩm Khô

Cá Viên Chay

VEGAN FISH BALL

Mã hàng : 48024

Code : 480204

 

Quy cách đóng gói : 180gr x 50 gói

Packing specification : 180gr x 50 bags

                       

Quy cách thùng : 44 x 29 x 27 cm

Size of carton : 44 x 29 x 27 cm

 

Sản xuất : ÂU LẠC

Produced at : AU LAC

Chân Gà Chay

VEGAN CHICKEN FOOT

Mã hàng : 480341

Code : 480341

 

Quy cách đóng gói : 150gr x 50 gói

Packing specification : 150gr x 50 bags

                       

Quy cách thùng : 44 x 29 x 27 cm

Size of carton : 44 x 29 x 27 cm

 

Sản xuất : ÂU LẠC

Produced at : AU LAC

Cật Xào Chay

VEGAN PORK KIDNEY

Mã hàng : 480082

Code : 480082

 

Quy cách đóng gói : 170gr x 50 gói

Packing specification : 170gr x 50 bags

                       

Quy cách thùng : 44 x 29 x 27 cm

Size of carton : 44 x 29 x 27 cm

 

Sản xuất : ÂU LẠC

Produced at : AU LAC

Bao Tử Chay

VEG. STOMACH OF CATTLE

Mã hàng : 480280

Code : 480280

 

Quy cách đóng gói : 180gr x 50 gói

Packing specification : 180gr x 50 bags

                       

Quy cách thùng : 44 x 29 x 27 cm

Size of carton : 44 x 29 x 27 cm

 

Sản xuất : ÂU LẠC

Produced at : AU LAC

Cá Sa Ba Chay

VEG. BA SA FISH

Mã hàng : 480372

Code : 480372

 

Quy cách đóng gói : 200gr x 50 gói

Packing specification : 200gr x 50 bags

                       

Quy cách thùng : 44 x 29 x 27 cm

Size of carton : 44 x 29 x 27 cm

 

Sản xuất : ÂU LẠC

Produced at : AU LAC

Sườn Non Chay

VEGETARIAN MEAT

Mã hàng : 400066

Code : 400066

 

Quy cách đóng gói : 100gr x 50 gói

Packing specification : 100gr x 50 bags

                       

Quy cách thùng : 44 x 29 x 27 cm

 

Size of carton : 44 x 29 x 27 cm

 

 

Sản xuất : ÂU LẠC

Produced at : AU LAC

Bánh Hỏi Bình Tây

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 350gr x 20 gói

                       

Quy cách thùng : 54.5 x 29 x 30

 

Sản xuất : BÌNH TÂY

Bánh Phở Sa Đéc

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 400gr x 30 gói

 

Quy cách thùng : 54 x 40 x 29

 

Sản xuất : LÂM KIỀU

Nấm Mèo Cắt Sợi

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 100gr x 100 gói

                             1kg x 10 gói

Quy cách thùng : 

 

Sản xuất : 

Nấm Mèo Nguyên Cái 2,3 cm

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 100gr x 100 gói

                             1kg x 10 gói

Quy cách thùng : 

 

Sản xuất : 

Trang : 1