VietNam English

Khách trực tuyến

Hiện có: 15 khách online
Sản phẩm » Đồ Uống

Cà Phê S

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 500gr x 20 gói

 

Quy cách thùng : 44 x 22 x 23

 

Sản xuất : TRUNG NGUYÊN

Cà Phê Sáng Tạo 4

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 250gr x 80 gói

 

Quy cách thùng : 55 x 44 x 25

 

Sản xuất : TRUNG NGUYÊN

Cappuccino frish Cream

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 18gr x 12 gói x 6 hộp

 

Quy cách thùng : 39.5 x 12 x 20.5

 

Sản xuất : TRUNG NGUYÊN

Cappuccino Hazelnut

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 18gr x 12 gói x 6 hộp

 

Quy cách thùng : 39.5 x 12 x 20.5

 

Sản xuất : TRUNG NGUYÊN

Cappuccino Mocha

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 18gr x 12 gói x 6 hộp

 

Quy cách thùng : 39.5 x 12 x 20.5

 

Sản xuất : TRUNG NGUYÊN

G7 Cà Phê Hòa Tan 3 in 1

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 800gr x 10 gói

 

Quy cách thùng : 45 x 18 x 18.5

 

Sản xuất : TRUNG NGUYÊN

G7 Cà Phê Hòa Tan 3 in 1

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 16g x 20 cây x 24 hộp

 

Quy cách thùng : 45 x 30 x 23

 

Sản xuất : TRUNG NGUYÊN

G7 Cà Phê Hòa Tan

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 

 

Quy cách thùng : 

 

Sản xuất : 

Cà Phê Hòa Tan Đen

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 30gr x  24 hộp

 

Quy cách thùng : 25 x 20 x 18.5

 

Sản xuất : TRUNG NGUYÊN

Trà Khổ Qua

Mã hàng : 

 

Quy cách đóng gói : 80gr x  100goi

 

Quy cách thùng : 45 x 45 x 45

 

Sản xuất : CẦU TRE

Trang : 1 2 [>] [>>]